تاریخ انتشار : 27/11/1392 - 12:35

کد خبر : 52

تنظیمات SNMP بر روی لینوکس

تنظیمات SNMP بر روی لینوکس
فایل /etc/snmp/snmpd.conf را با استفاده از ویرایشگر متن ویرایش کنید# vi /etc/snmp/snmpd.confخط زیر را مانند جدول زیر تغییر دهید:

ابتدا خط زیر را پیدا کنید:

فایل /etc/snmp/snmpd.conf را با استفاده از ویرایشگر متن ویرایش کنید

 

# vi /etc/snmp/snmpd.conf

 

خط  زیر را مانند جدول زیر تغییر دهید:

ابتدا خط  زیر را پیدا کنید:

 

com2sec notConfigUser  default       public

 

خط  زیر را با توجه به آی پی مورد نظر تغییر دهید (توجه کنید که آی پی را با نتورک وارد کنید)

 

com2sec local     localhost           public

com2sec mynetwork 192.168.0.0/24      public

 

کمی پایین بیایید و خط  زیر را پیدا کرده و تغییر بدهید

 

group   notConfigGroup v1           notConfigUser

group   notConfigGroup v2c           notConfigUser

 

مراحل زیر را نیز انجام دهید و در تغییرات دقت کنید

 

group MyRWGroup v1         local

group MyRWGroup v2c        local

group MyRWGroup usm        local

group MyROGroup v1         mynetwork

group MyROGroup v2c        mynetwork

group MyROGroup usm        mynetwork

 

مجددا کمی پایین بیایید و خط  زیر را پیدا کرده و تغییر بدهید

 

view    systemview     included      system

 

خط بالا را با این خط جا به جا کنید

 

view all    included  .1                               80

 

مجددا کمی پایین بیایید و خط  زیر را پیدا کرده و تغییر بدهید

 

access  notConfigGroup ""      any       noauth    exact  systemview none none

 

خط بالا را با این خط جا به جا کنید

 

access MyROGroup ""      any       noauth    exact  all    none   none
access MyRWGroup ""      any       noauth    exact  all    all    none

 

کمی پایین بیایید و خط های  زیر را پیدا کرده و تغییر بدهید

 

syslocation Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)

syscontact Root  (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)

 

خط بالا را با این خط جا به جا کنید

 

syslocation Linux (RH3_UP2), Home Linux Router.
syscontact Kayer

 

برای راحتی شما فایل تنظیمات را برای شما می گذاریم فقط توجه کنید که از فایل قبلی خودتان نسخه پشتیبان تهیه کنید.

/etc/snmp/snmpd.conf

سرویس SNMP را استارت کنید

  • مطمئن شوید بعد از روشن کردن سرور این سرویس استارت باشد

 

 # chkconfig snmpd on

 

سرویس snmpd را استارت کنید.

 

 # service snmpd start

 

در نهایت از طریق فرمان زیر مطمئن می شویم که سرویس ما کار می کند.

 

 # snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex

 

نویسنده : بهاره مرادی
منبع : Kayer.co.ir