مدیریت سرور های DNS

با استفاده از نرم افزار مدیریت DNS می توانید تمامی سرور های DNS خود را مدیریت و راه اندازی نمایید و تمامی اطلاعات آنرا بصورت تحت وب مشاهده کنید.