نرم افزار تیکتینگ و هلپ دسک

نرم افزار تیکتینگ و مدیریت فناوری اطلاعات یک نرم افزار مبتنی بر ITIL می باشد که تمامی نیاز های شما را در حوزه فناوری اطلاعات بر آورده می کند. هلپ دسک مورد نظر شامل چندین ماژول نرم افزاری همانند نرم افزار تیکتینگ، نرم افزار SLA، نرم افزار مدیریت گردش کار، مدیریت وظایف، مدیریت درخواست ها، مدیریت دارایی ها می باشد.