شبکه نما - نرم افزار مانیتورینگ شبکه و مانیتورینگ مراکز داده

نرم افزار مانیتورینگ شبکه نما، یک محصول جامع مانیتورینگ مرکز داده و مانیتورینگ شبکه می باشد که می تواند تمامی اجزای شبکه شما را مانیتور کرده و شما را از کوچکترین تغییرات آگاه کند.