امروزه گسترش مرزهای شبکه، افزایش و پیچیدگی حملات امنیتی شبکه، نیاز به وجود سامانه های هوشمند، خودکار و بی درنگ کشف ناهنجاری و تهدیدات شبکه را دوچندان نموده است. برای کشف ناهنجاری، لازم است ترافیک شبکه بصورت بی درنگ مورد پایش قرار گیرد. ناهنجاری شامل تغییرات قابل توجه و غیرمعمول رفتار ترافیک شبکه در مقایسه با الگوهای رفتار نرمال آن است.

 

در مدیریت شبکه بوسیله مانیتورینگ و آنالیز نرخ ترافیک شبکه ما میتوانیم کارایی شبکه را از منظر نرمال بودن، بهینه بودن و یا حتی اینکه آیا دارای Overhead بالاست مانیتور کنیم. میتوان گفت نرخ ترافیک شبکه می تواند نقش مهمی در محک تنظیمات و مشکلات شبکه داشته باشد.

اولین گام در تشخیص ناهنجاری، تعریف مسئله و مدل سازی درست آن است. بنابراین تعریف و تعیین رفتار هنجار یا نرمال شبکه مهم ترین گام برای تشخیص ناهنجاری است. ناهنجاری در شبکه می تواند با قصد ایجاد تخریب و نفوذ صورت گرفته باشد و یا صرفا یک رفتار غیرمعمول ولی بدون قصد تخریب باشد. از کارانداختن سرویس ها توسط مهاجمین و تلاش برای دسترسی به اطلاعات محرمانه شبکه مثال هایی از ناهنجاری در شبکه است که باوجود اینکه ماهیت خصمانه ندارند می تواند برای شبکه تهدید محسوب شوند و سرویس دهی آن را مختل کند. از سویی دیگر، می توان مشاهداتی که با سایر داده های یک مجموعه همخوانی ندارد را ناهنجاری دانست. در حالت کلی، می توان الگوهایی از رفتار شبکه را که با رفتار هنجار تعریف شده تطابق ندارد را ناهنجاری به شمار آورد.

کلیه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات نیازمند پایداری سرویس هستند. کاهش میزان خطا و ارتقای کیفیت سرویس یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارائه دهنده سرویس است. لذا اصلی ترین ابزار برای پوشش پایداری و کیفیت سرویس، مانیتورینگ جامع و کامل سرویس هاست. سامانه مانیتورینگی که پایش از پایین ترین لایه فناوری را پوشش داده و هر سرویس را از هر سطح مانیتور کند.

وقتی فناوری اطلاعات بخواهد به یک نیازمندی پاسخ دهد، طبیعتا از لایه های مختلف تجهیزات و سرویس های مختلفی بهره می برد که اختلال هرکدام از آن لایه ها، کسب و کار را مختل می کند. سامانه جامع مانیتورینگ کمک می کند که چنین اختلال هایی سریعا کشف و رفع شود و نهایتا سرویس پایدارتر و باکیفیت تری در اختیار قرار گیرد.

در این راستا شرکت شبکه گستر کایر با ارائه نرم افزار تخصصی مانیتورینگ شبکه و دیتا سنتر و سرویس، امکان نظارت و پایش پهنای باند سرورها، ترافیک شبکه و کیفیت ارتباطات و مانیتور کردن کلیه تجهیزات شبکه را اختیار مدیران قرار می دهد.