مدیریت گردش کار برای شرکت هایی با بار کاری بالا بسیار سخت و طاقت فرسا است به همین جهت این ماژول برای خودکار سازی این فرآیند طراحی گردیده تا بار مدیریت گردش کار را کاهش داده و نیروی انسانی را در این فرایند حذف کند. بعضی از امکانات این ماژول :

  • اختصاص خودکار تیکت به کارمندان بر اساس شروط قابل تعریف از قبیل موضوع، اهمیت، وضعیت، مسئول، ارسال کننده، و غیره.
  • اختصاص خودکار وزن، اولویت به تیکت
  • ارسال و دریافت پیامک، ایمیل، پیغام در صورت رخداد شرایط قابل تعریف.
  • اختصاص خودکار ناظر و مشارکت کننده به تیکت
  • ارسال تیکت به مدیر در صورت نیاز به تایید
  • توانايي تغيير اهميت درخواست/ تيکت به درجه بالاتر و يا ارجاع به افراد ديگر در صورت رخ دادن شرايط خاص ( Escalation )
  • ارجاع خودکار تیکت بر اساس فرستنده خاص به دپارتمان خاص
  • دريافت خودکار ايميل از ميل سرور و تبديل آن به تيکت و ارجاع خودکار به کارشناس مربوطه
  • امکان استفاده از شروط منطقي AND/OR تا بي نهايت حلقه