با استفاده از دستگاه کنترلی جدیدی که توسط پرسنل شرکت کایر تولید شده است این امکان را خواهید داشت که با توجه به شرایط خاصی بتوانید برق ورودی و یا خروجی تجهیزات را قطع و یا وصل نمایید

این دستگاه اولین نمونه در نوع خود بوده و تمامی مراحل ساخت و طراحی آن توسط  تیم فنی شرکت اجرا شده و کاملا قابل سفارشی سازی می باشد.

این دستگاه با استفاده از درگاه ورودی USB امکان اتصال سنسور های دما/رطوبت یا تشخیص نشت آب را می دهد.

این سنسور تحت شرایط زیر  پورت های ورودی و خروجی برق را به وضعیت فعال و یا غیر فعال می برد.

1.  اتصال سنسور دما و رطوبت تولید شرکت کایر و خواندن اطلاعات این سنسور ها: با تعریف محدوده این پارامتر ها دستگاه بصورت خودکار اقدام به قطع  یا وصل جریان ورودی و یا خروجی خواهد نمود. دستگاه بصورت Polling هر 10 ثانیه دما و رطوبت را از سنسور مربوطه دریافت کرده و با بررسی مقادیر دریافتی با محدوده های تعریف شده در صورتی که بالاتر از حد مشخص باشد اقدام به قطع برق نموده و یا جریانی را وصل می نماید ( قطع برق تجهیزات جهت جلوگیری از صدمه دیدن و فعال کردن سیستم خنک کننده پشتیبان ) با نرمال شدن شرایط، و برگشتن به شرایط محدوده مجاز سیستم به حالت قبل بر میگردد.

2. اتصال سنسور تشخیص آب تولید شرکت کایر و خواندن اطلاعات این سنسور ها: در صورت تشخیص آب و تولید سیگنال مربوطه توسط سنسور، دستگاه اقدام به قطع برق و یا وصل آن می کند ( قطع برق جهت جلوگیری از آسب دیدگی تجهیزات و قطع برق جهت بصدا در آوردن آژیر خطر )

3. دریافت ورودی اطلاعات از نرم افزار مانیتورینگ شبکه: در صورت اتصال دستگاه به سامانه مانیتورینگ شبکه کایر، در صورت رخ داد شرایط و یا ترکیبی از شرایط، سیستم می تواند به این دستگاه فرمان قطع یا وصل پورت های جریان برق را بدهد. برای مثال در صورتی که ارتباط نرم افزار مانیتورینگ با رادیو وایرلس قطع شود ( هنگ کردن دستگاه ) با ارسال فرمان کنترلی به این دستگاه اقدام به قطع برق رادیو و وصل مجدد آن به جهت راه اندازی مجدد آن می باشد.

4.قطع و وصل پورت های ورودی و خروجی برق در ساعات قابل تعریف: شما می توانید در ساعات دلخواهی از شبانه روز اقدام به قطع یا وصل پورت های ورودی و خروجی بنمایید. برای مثال ( فعال نمودن  سیستم خنک کننده پشتیبان در ساعات گرم روز های تابستان )