بسياري از اوقات پاسخگويی به درخواست ها در زمانی مناسب است که رضايت مشتري را برآورده مي سازد، و در نقطه مقابل آن در صورتي که به درخواست يک کاربر پاسخي داده نشود نارضايتي آنرا دوچندان خواهد نمود. ماژول SLA که مخفف (Service Level Agreement) مي باشد به شما امکان محاسبه خسارت در صورت ديرکرد در پاسخ گويي و يا شرايط قابل تعريف ديگر را مي دهد.

اين ماژول کاربردهای فراواني داشته و مختص به محاسبه جريمه نخواهد بود. از امکانات آن مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • تعريف قواعد جهت محاسبه خسارت
 • توانايي محاسبه خسارت بصورت پله کاني و افزايش نرخ جريمه در صورت افزايش زمان ديرکرد
 • توانايي محاسبه خسارت بر اساس دو فاکتور زماني، ريالي
 • امکان تعريف شروط مختلف و ترکيب آنها بصورت AND/OR
 • توانايي محاسبه خسارت در ايام تعطيل و يا فقط روز هاي کاري
 • محاسبه خسارت بر اساس شخص و يا گروه داخلي
 • محاسبه خسارت بر اساس مشتري و يا پيمانکار
 • ارسال پيام به افراد مسئول و ناظر در صورتي که SLA در حال نقض شدن باشد.
 • محاسبه زمان مفيد پاسخ گويي افراد و دپارتمان ها
 • مشاهده افرادي که خارج از استاندارد هاي سازمان به مشتريان پاسخ مي دهند.
 • مشاهده مشترياني که بيشترين تاخير را در پاسخ دهي به مشکلاتشان داشته ايم.