با در نظر گرفتن اين نکته که هميشه درک کلي از نمودارها و نقشه ها بسيار کاراتر از داده هاي موجود در جداول مي باشد، بنابراين استفاده گرافيکي از اين داده ها بر روي نقشه فيزيکي همبندي شبکه يکي از تکنيکهاي جديد و موثر ايجاد گشته در اين خصوص مي باشد.با استفاده از اين قابليت مي توان شماي کلي دلخواه از وضعيت شبکه شامل اتصـال نود ها به همراه ترافيک ارسالي ما بين آنها  را پياده سازي وبا استفاده از داده هاي جمع آوري شده در هر لحظه، اين المانهاي مهم را به صورت خودکار پايش مستمر نمود. پايش المانهاي روي نقشه بسيار انعطاف پذيربوده ومي تواند شامل ترکيبي از حالت ها و شرط هاي مهم مبتني بر داده هاي جمع آوري شده قبلي باشد. به عنوان نمونه سيستم اين قابليت را دارد تا در صورتي که يک نود  دچار مشکل شده و يا ظرفيت يک لينک ارتباطي به حد مشخصي رسيد، با تغيير رنگ آن نود و يا لينک در نقشه، هشدار مربوطه را توليد نمايد. از اين قابليت مي توان  براي پايش وضعيت شبکه و عناصر مهم آن در بخش NOC شرکت ها به بهترين و شکيل ترين حالت ممکن بهره برد.

تمامي نقشه ها بصورت دايناميک در صورتي که هرگونه مشکلي در نود هاي تشکيل دهنده ي آن نقشه رخ دهد تغيير رنگ داده و تمامي لينک ها بصورت خودکار بر حسب ميزان ترافيکي که در آن، در حال انتقال  مي باشد به رنگ هاي مشخصي نمايان مي شوند.

  • ارائه گزارش و گراف از بررسي کيفيت لينک هاي ارتباطي در بازه هاي زماني مختلف، در خصوص پارامترهاي مهمي نظير: (Packet lost ,Response time, Jitter, …).
  • به کمک اين قابليت مي توان ميزان در دسترس بودن وکيفيت يک لينک واگذار شده به مشترک را اندازه گيري کرده وقرارداد SLA دلخواه را به مشتري ارائه نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید