وب سرویس (Web Service) ها قطعه کدهایی هستند که تحت وب قابل دسترسی اند و از طریق پروتکل های استانداردی مانند Http/Httpsبه انتقال و مبادله اطلاعات مابین برنامه های کاربردی می پردازند. اساس کار وب سرویس ها بر پایه دریافت و تولید پیغام بنیان گذاری شده است بدین معنی که آنها منتظر می مانند که کلاینت ها به آنها وصل شده و بنا به درخواست کلاینت ها به آن ها پاسخ می دهند.

از ویژگی های وب سرویس ها می توان به :

  • عدم وابستگی به سیستم عامل ها
  • عدم وابستگی به زبان برنامه نویسی
  • تسهیل در ایجاد ارتباط بین نرم افزارها
  • سهولت انتقال اطلاعات بین نرم افزارها
  • ارائه سرویس تحت وب بر روی وب سایت های دیگر

اشاره کرد.

معماری سرویس گرا رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کنند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند و هم برای ساخت سرویس های جدید مورد استفاده قرار می گیرند از این رو یکی از مسائل مهم در معماری سرویس گرا کیفیت سرویس است، می توان گفت این مسئله در انتخاب و ترکیب سرویس ها به منظور ارائه به کاربران تاثیر به سزایی دارد. در این راستا و به منظور نظارت و مانیتور عملکرد وب سرویس ها، نرم افزار مانیتورینگ می تواند کمک شایانی به پایداری این وب سرویس ها ارائه کند.

امروزه معماری سرویس گرا به عنوان یک رویکرد مناسب برای افزایش کارآرایی سیستم ها مورد توجه قرار گرفته است. این معماری به سازمان ها کمک می کند تا بتوانند نیازمندی های کسب و کار خود را با سرعتی هرچه بیشتر با فناوری اطلاعات تطبیق داده و نسبت به تقاضای بازار واکنش مناسب نشان دهند. با رویکرد سرویس گرا می توان راه حل هایی را ارائه داد که به مرز دامنه های سازمان، شرکت یا دپارتمان محدود نیستند. این معماری توسط وب سرویس ها پیاده سازی می شود. حال مسئله ای که اهمیت زیاد پیدا می کند کیفیت وب سرویس ها به منظور افزایش کارآرایی آنها و ارائه کیفیت بالا می باشد. برای رسیدن به این مهم مسئله مانیتورینگ پارامترهای کیفی وب سرویس ها مطرح می شود. مانیتورینگ پارامترهای کیفی راهی است برای جمع آوری داده های مرتبط با پارامترهای کیفی که از طریق مکانیزم های مختلف مانیتورینگ به جهت ارائه سرویس با بهترین کیفیت انجام می شود.

واژه مانیتورینگ در طراحی و مهندسی سیستم های سرویس گرا کاربرد وسیعی دارد ودر چرخه حیات سیستم ، فرآیند مانیتورینگ وجود دارد که در کل نقش جمع آوری کننده اطلاعات را بازی می کند. در واقع می توان گفت : " مانیتورینگ یک فرآیند جمع آوری و گزارش گیری اطلاعات مناسب درباره اجرا و تکامل سرویس ها در معماری سرویس گراست"

با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مانیتورینگ، درخواست کننده سرویس می تواند آن مقادیر را با مقادیر مورد انتظار خود که همان مقادیر وارد در SLA است تطبیق دهد که نتیجه این تطبیق دقیقا تعیین کننده  سطح رضایتمندی مشتری از سرویس را تعیین خواهد کرد.  این اطلاعات برای تهیه کننده سرویس نیز بسیار مفید است زیرا می تواند با این اطلاعات خود را با شرایط جدید سازگار کند و با رویکردی ضعف های نمایان شده خود در نتایج مانیتورینگ را بپوشاند. در نهایت می توان گفت مانیتورینگ می تواند برای کشف مشکلات بکار رود و تهیه کننده سرویس می تواند درصورت لزوم با مشاهده اطلاعات گردآوری شده توسط مانیتورینگ در تخصیص منابع خود به سرویس ها تجدید نظر کند تا اجرایی  متفاوت از سرویس ارائه کند.