پایداری بسیاری از کسب و کارها به سرویس دهی و امنیت مناسب مرکز داده مورد استفاده بستگی دارد. ساختار فیزیکی دیتاسنترها شامل تجهیزات حیاتی مختلف، از تولیدکنندگان مختلفی است. تجهیزاتی مانند روترها، سوییچ ها، PDU ها، UPSها، تابلوهای برق، رک ها، تجهیزات امنیت فیزیکی، واحدهای تهویه، ژنراتورها و  دوربین های حفاظتی هرکدام از چندین تولیدکننده و با استانداردهای مختلفی هستند، مدیریت این ساختار پیچیده، نیاز به سیستمی دارد که بتواند با تولیدکننده های مختلف ارتباط برقرار کند و برعکس ساختار پیچیده مدیریت و مانیتورینگ را آسان کند.

سیستم های مانیتورینگ مرکز داده می توانند گران قیمت باشند، اما هزینه سربار وقفه در سرویس دهی (Downtime) ممکن است هزینه بیشتری برای کسب و کار شما ایجاد کند. با مقایسه هزینه خسارت های احتمالی در حالت بروز مشکل و نیز هزینه یک سیستم مانیتورینگ می توانید تصمیم گیری موفق تری داشته باشید.

سیستم مانیتورینگی را انتخاب کنید که دارای رابط گزارش دهی و گزارش گیری گرافیکی باشد. در این خصوص شاید اعلان خطرها به صورت موردی بتواند منجر به رفع مشکل و ایراد گردد ولی اگر ابزارهای بصری استفاده نکنید فهم وضعیت در یک نگاه کلی کمی مشکل به نظر می آید. لذا رابط گرافیکی یکی از راه های ارائه گزارش بوده و در کنار سایر موارد مانند Email, SMS بسیار قابل توجه می باشد.

هنگام انتخاب یک سیستم مانیتورینگ جامع به دنبال یک معماری قابل توسعه باشید:

گسترش ساختار مورد استفاده (چه در بعد فیزیکی و چه در بعد ارتباطی) نیاز رعایت توسعه پذیری در آینده سیستم را مورد توجه قرار می دهد. این معماری علاوه بر توسعه پذیری در ابعاد کمی، می بایست قابلیت توسعه برای تطبیق با نرم افزارهای موجود را داشته باشد. مانند یکپارچه سازی با CRM و یا قابلیت اتصال اطلاعات به HelpDesk.

هدف از استفاده از نرم افزار مانیتورینگ، آسان کردن مدیریت یکپارچه ساختار دیتاسنتر می باشد. برای جلوگیری از هدر رفتن هزینه ها برای استفاده از چندین سیستم،  می بایست از سیستمی استفاده کنید که بتواند از تمامی تجهیزات استاندارد پشتیبانی کند. لذا قابلیت و توسعه پذیری می بایست مورد بررسی قرار گیرد.

نرم افزار مانیتورینگی را انتخاب کنید که قابلیت پردازش اعلان خطر را داشته باشد:

بسیاری از آلارم هایی که تولید می شوند، ممکن است بعد از مدتی برطرف شوند و یا بر اثر وقفه ناگهانی به وجود آمده باشند. اگر ساختار بزرگی در اختیار داشته باشید هر روز با صدها آلارم مواجه خواهید بود که می تواند وقت زیادی از نیروهای پشتیبانی شما بگیرد، به همین دلیل پیشنهاد می شود پردازش اعلان خطر بصورت سیستمی بوده و نرم افزار مانیتورینگ بتواند به صورت هوشمند در مواقع لزوم تصمیم گیری کند.

به دنبال نرم افزار مانیتورینگی باشید که از پروتکل های مختلف پشتیبانی کند:

به علت ساده بودن پیاده سازی سیستم های تک پروتکل، تعداد این سیستم ها تا حدودی زیاد است. بهتر است برای یکپارچگی سیستم، از نرم افزار مانیتورینگی استفاده شود که از چندین پروتکل پشتیبانی کند.

در این راستا شرکت شبکه گستر کایر با ارائه نرم افزار مانیتورینگ بومی منحصر به فرد و تخصصی خود با نام شبکه نما سعی بر حل و رفع کلیه مشکلات دیتاسنتر شما می کند.